haifa logo

המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית

אוניברסיטת חיפה I הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

faculty transparent faculty transparentfaculty transparent

צוות המרכז
צוות המרכז
תוכניות לימוד
תוכניות לימוד
מחקר
מחקר - (EN)
חדשות וארועים
חדשות וארועים
צור קשר
צור קשר
גלריה
גלריה

המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית

המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית הוא יוזמה משותפת של הטכניון ואוניברסיטת חיפה שמטרתה ליצור מרכז אקדמי בין-אוניברסיטאי שיתמקד בהשלכות האתיות, החברתיות והסביבתיות של פיתוח ושימוש במערכות בינה מלאכותית. חברי המרכז הם מרצים וחוקרים בכירים משני המוסדות, מפקולטות שונות – מדעי המחשב, הנדסה, מדעי הרוח ועוד.
 
המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית הוא מרכז אקדמי ומחקרי בין ורב-תחומי. בפן האקדמי, מטרת המרכז היא ליצור מרחב למידה ומחקר לתארים מתקדמים במספר מסלולים: אתיקה ובינה מלאכותית, פילוסופיה של בינה מלאכותית, בינה מלאכותית וממשל ועוד. בפן המחקרי, המרכז מציע הזדמנויות מחקריות ומקיים מספר מחקרים משותפים בין-אוניברסיטאיים בתחומים כגון אינטראקציית אדם-מכונה, שימושים של בינה מלאכותית ברפואה, שקיפות אלגוריתמית, סוכנים מוסריים מלאכותיים ואתיקת מכונה, שיטות מתקדמות בלמידת מכונה עמוקה ועוד.
 
אחת המטרות העיקריות של המרכז היא לייצר שיתופי פעולה הדוקים עם תעשיית ההיי-טק. קיים צורך ממשי וברור לשילוב מדעי הרוח בכלל, ופילוסופיה ואתיקה בפרט, אל תוך תהליך הפיתוח של מערכות בינה מלאכותית בתחומים רבים. פיתוחן העתידי של טכנולוגיות המבוססות על בינה מלאכותית יכול לתרום רבות לחברה האנושית ולפרטים שבה, אך כבר עתה ברור לכל שללא עבודת מחקר יסודית ובינתחומית, פיתוחן ומימושן של מערכות מבוססות בינה מלאכותית יכולים להשפיע לרעה על חיינו: ריכוזיות, פגיעה בפרטיות, פגיעה בחופש הפרט, הטיות חברתיות, הרחבת פערים חברתיים ונזקים סביבתיים אפשריים אחרים. דוגמה אחת לעבודת יסוד מונעת כזו תהיה שילובם של שיקולים אתיים בתהליך קבלת ההחלטות של מערכות למידה.
 
לאור כל זאת, אוניברסיטת חיפה והטכניון רואים בהקמתו של המרכז הבינתחומי למדעי הרוח ובינה מלאכותית אתגר ראשון במעלה בעל השלכות עמוקות בתחומי הטכנולוגיה, החברה והאקדמיה. אנו מחפשים שיתופי פעולה עם שחקני מפתח רלוונטיים בתעשיית ההיי-טק על מנת לקדם חינוך, מחקר אקדמי ופיתוח ויישום בטוח ונכון של מערכות בינה מלאכותית ואלגוריתמים לשם יצירת תשתית מתאימה לעתיד, למען רווחתה ושגשוגה של החברה האנושית.